Scandisys ERP - Affärssystem för resebranschen

Automatisera • Kvalitetssäkra • Effektivisera

Öka lönsamheten med automatiserade processer.

Scandisys affärssystem är ett komplett Mid- och Backofficesystem med integrationer mot alla förekommande GDS:er. Med ett effektivt och modernt affärssystem  reduceras tiden för administration vilket skapar förutsättningar för att fokusera på affärerna och öka lönsamheten. 

Inom online booking använder nu t.ex. Europas största internetresebyrå Scandisys affärssystem.

Scandisys ERP är utvecklat på Microsoft Dynamics, ett av de ledande affärssystemen i världen. Systemet är skalbart vilket gör att det ger rätt affärsstöd oavsett storlek på resebyrån.

» Visa fler