Viktig kundinformation

Bästa kunder,

Under rådande omständigheter med Covid-19 är vi tillsvidare korttidspermitterade. Detta innebär att vi har förändrade kommunikationskanaler på supporten. 

Från och med den 1 juli nås Supporten endast via mejl support@scandisys.se eller det inbyggda supportverktyget i Antares.

De ärenden till supporten som kräver återkoppling via samtal och dialog sker genom att vi kontakter er mellan 09:00-11:00 måndag till fredag. Om ni inte har möjlighet till återkoppling under de tiderna får vi boka tid enligt överenskommelse.

Under övrig tid hanteras endast akuta ärenden och enbart via support@scandisys.se 


  

Best customers,

In response to the circumstances regarding the Covid-19 pandemic we are implementing short-term furloughs. This means that the communication channel to the support will be changed.

Starting July 1st, the Support team will only be reachable by e-mail support@scandisys.se or through the built-in support tool in Antares.

Support requests that require a response through a phone call will be scheduled for contact between 09:00-11:00 a.m. (CEST) Monday to Friday. If there is no possibility to connect during those hours, a different time will be scheduled and agreed upon.

During all other business hours emergency requests will be handled, but only through support@scandisys.se.  

 

 

Kontakta oss

035-165 770