Behövs specifika lösningar för just ditt företag? Ring våra konsulter.

Utveckling av funktioner och systemlösningar för Scandisys ERP-system.

Scandisys har systemutvecklare med mycket lång erfarenhet av utveckling, både från resebranschen och andra branscher. Vi arbetar i flera programmeringsspråk. Scandisys ERP-system är utvecklat av Scandisys utvecklingsavdelning. Scandisys har även utvecklat andra komplexa system (TheCards affärssystem). Detta gör att du som kund har möjlighet att tillsammans med oss utveckla systemet utifrån din egen resebyrås verksamhet och marknadens utveckling och krav.

Fråga oss om systemanpassningar:

  • Nya funktioner. Scandisys utvecklar löpande systemet utifrån marknadens krav. Det avser både löpande underhåll, uppgraderingar och ny funktionalitet (moduler).
  • Kunddriven utveckling. En byrå har olika målgrupper, ibland med olika affärsmodeller och många gånger med krav på specifika anpassningar. Tillsammans med dig som kund utvecklar vi specifika funktioner och anpassningar.
  • Webbintegrationer. Integrationer mot webbapplikationer.

För ytterligare information om funktioner och systemlösningar för Scandisys ERP-system,
välkommen att ringa Scandisys på 035-165 770 eller maila till info@scandisys.se.

Kontakta oss

035-165 770